Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi

Czego się można po tej witrynie spodziewać


Z Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

20 kwietnia 2010

Janusz Baster


Ta witryna nie ma być fajerwerkiem, który swoim wyglądem przyciągnie uwagę. Jest przeznaczona raczej dla osób, które już postanowiły poświęcić trochę czasu i zrobić pewien wysiłek, aby poznawać zmagania, dokonania i dylematy zwyczajnych bohaterów okupacji w Krakowie. Przede wszystkim tych, którzy chcą dostrzec ich ofiarność i ofiarę.

Budowa takiej witryny jest wieloletnim procesem, a jego dalszy przebieg bardzo zależy od tego, jak wielu i kto, a także z jakich pobudek, przyłączy się do tej pracy.

We Wprowadzeniu opisałem sytuację, która powoduje, że inicjuję tę witrynę sam jeden. Oczywistym jest, że taki punkt wyjścia radykalnie ogranicza skalę moich zamierzeń i wymusza konieczność wyboru tylko kilku zaledwie nurtów. Dla czytelnika najistotniejszym ograniczeniem jest moje skoncentrowanie się jedynie na nurcie walki czynnej, i to jedynie prowadzonej w samym Krakowie, pozwalające na pokazanie innych faktów tylko wtedy, gdy są związane bezpośrednio z wydarzeniami w Krakowie lub dotyczą dowództwa okręgu – bo to dowództwo także traktuję jako "krakowskie". Drugie ograniczenie wynika z mojej woli opisania zachowań zwyczajnych ludzi – obywateli, zwłaszcza dziewcząt i kobiet, w sytuacji tak dramatycznych wyzwań. Dlatego opisy struktur i dowództw nie będą się tu pojawiały w pierwszej kolejności - raczej będę szukał osobistych relacji i opracowań analizujących psychologiczną i socjologiczną stronę tamtych zmagań.

Witryna ma się składać przede wszystkim z opublikowanych już gdzie indziej tekstów, które w całości lub we fragmentach będą zestawiane jako ilustracja wybranych zagadnień. Pragnę, aby witryna miała możliwie obiektywny charakter, więc fakt, że nie jestem historykiem, a na dodatek zagadnienie krakowskiej konspiracji ma dla mnie osobiste znaczenie, nie pozwala mi na podjęcie się merytorycznego komentowania wydarzeń czy tekstów. Moją formą komentarza będą tworzone zestawienia tekstów.

Nie mam także doświadczenia edytorskiego ani korektorskich umiejętności, a więc zdaję sobie sprawę, że w przepisanych tekstach znajduje się wiele technicznych błędów i niedociągnięć. Część wynika z pomyłek przy przepisywaniu, trzeba jednakże pamiętać, że przez lata zmieniała się pisownia i to, co wydaje się błędem obecnie, bywało dopuszczalne wcześniej. W każdym razie staram się zachować zasadę nieingerowania w teksty. Wszystkie błędy i niedociągnięcia będę stopniowo usuwał, zdecydowałem się jednak na upowszechnienie niniejszej witryny w wersji nie do końca poprawionej, aby nie przedłużać pracy, aby dać szansę jej zobaczenia tym, których bezpośrednio dotyczy - uczestnikom tamtych zdarzeń. Proszę więc o wyrozumiałość i cierpliwość.


Na pierwszym etapie procesu budowania witryny podstawowymi nurtami pracy są - uzupełnianie zapoczątkowanej Czytelni i tworzenie rodzaju monografii krakowskiego Kedywu. Czytelnia - docelowo - ma zawierać wszystkie teksty dotyczące omawianych zagadnień, które ukazały się do 2010 roku. Pozostaje sprawą otwartą, w jakim stopniu autorzy nowych tekstów będą je chcieli w niej umieścić. Zaproponowana struktura monografii krakowskiego Kedywu odzwierciedla, u początku jej rozważania, subiektywne widzenie tego zagadnienia, a więc może być przedmiotem kontrowersji. Konstrukcja internetowej witryny pozwala jednak na zmienianie koncepcji w wyniku pojawiania się nowych elementów i idei.

Trzeci nurt, dotyczący postawy Krakowian podczas okupacji i bezpośrednio po niej, jest jeszcze w bardzo wstępnej fazie. Liczę jednak na szybkie pozyskanie w ten sposób sojuszników na drodze zachowywania pamięci o tamtym okresie.

Warto podkreślić, że chociaż nie było to zamierzone, moment startu tej witryny następuje w okresie rocznicy jednego z najważniejszych zbrojnych dokonań w Krakowie – zamachu na Friedricha Krügera (20.04.1943) - w dniu urodzin Hitlera.


Skocz do: Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi