Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi

Sylwetki żołnierzy Ś


Z Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

w: Dorota Franaszkowa, Sylwetki żołnierzy Batalionu „Skała” AKŚliwiński Krzysztof ps. „Kmicic”

Ur. 9.II.1923 r. w Krakowie. Wykształcenie wyższe techniczne i wyższe humanistyczne dziennikarz (inżynier), piszący w prasie naukowo-technicznej.

W 1939 r. był przedpoborowym, jako ochotnik w PW pełnił służbę wartowniczą w 20 pp.

W 1939 r. wstąpił do SZP-ZWZ-AK. Pełnił obowiązki w wywiadzie, następnie prowadził akcje dywersyjne i produkował materiały do tej działalności. Brał udział w akcjach wyrokowych, prowadził szkolenie patroli dywersyjnych. Ukończył kurs dywersyjny „Zagajnik” w Warszawie.

Od 1943 r. przynależność do OP „Błyskawica”.

Od 1944 r. walczył w SBP » Skała « pod Goszczą, Zaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką, Sadkami i Złotym Potokiem. Będąc jeszcze w OP „Błyskawica" uczestniczył w zamachu na kreishautmana Wieliczki Ulrycha, wykonywał wyroki w Stróży, brał udział w akcji na strażnicę w Klęczy i na posterunek w Lanckoronie.

Po 1945 r. studiował kierunek techniczny i Szkołę Nauk Politycznych na Wydziale Prawa UJ. W1950 r. rozpoczął pracę na sta-nowisku projektanta generalnego zakładów przemysłowych, następnie zatrudniony był jako pracownik naukowo-badawczy na Politechnice Warszawskiej. Dziennikarz i publicysta od zagadnień technicznych, zastępca redaktora naczelnego „Przeglądu Budowlanego”. Tłumacz literatury technicznej, rzeczoznawca.

Stopień wojskowy: porucznik.

Odznaczenia: Krzyż Walecznych, Brązowy, Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Zło-ty Krzyż Zasługi, Medal Wojska, Medal z 1939 r. i inne.

Był represjonowany.


Świętanowski Ryszard ps. „Ryś”

Ur. 18.XI.1926 r. w Warszawie. Wykształcenie wyższe, prawnicze.

W 1944 r. wstąpił do SBP »Skała«, skierowany do zwiadu konnego. Brał udział w walkach Baonu pod Zaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką, Sadkami i Złotym Potokiem.

Po 1945 r. zdał maturę i ukończył studia prawnicze na UJ. Pracował w pionie prawniczym, był Attache Handlowym w Rumunii, zajmował stanowisko wicedyrektora gabinetu Prezesa Rady Ministrów, był doradcą Wiceprezesa Rady Ministrów. Odznaczenia: Krzyż Partyzancki, Krzyż Kawalerski OOP, Srebrny Krzyż Zasługi, medale oraz liczne odznaczenia państwowe i społeczne.


Skocz do: Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi