Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi

Sylwetki żołnierzy Ż


Z Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

w: Dorota Franaszkowa, Sylwetki żołnierzy Batalionu „Skała” AKŻmuda Jan ps. „Kuda”

Ur. 20.V.1905 r. w Pilznie. Wykształcenie podstawowe, zawodowe – rolnik.

W 1939 r. jako kapral brał udział w walkach 17 pułku piechoty pod Pszczyną, Tarnowem, Janowem i Złoczowem.

1.IX.1943 r. przystąpił do konspiracji w AK. 15.VII.1944 r. wstąpił do SBP »Skała«. Brał udział w walkach: pod Zaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką, Sadkami i Złotym Potokiem. Wytrwał do końca.

Ukończył służbę w stopniu sierżanta.

Rolnik na własnym gospodarstwie


Żychowska-Gładysz Stefania ps. „Inka”, „Ada”

Ur. 23.VII.1924 r. w Krakowie. Wykształcenie średnie.

W 1943 r. wstąpiła do „Szarych Szeregów", pełniła obowiązki łączniczki. Zajmowała się przenoszeniem meldunków, inwigilacją konfidentów (Andrzejewski, Krystyna Brandstatterówna, Diamand). Brała udział w rozpracowaniu akcji i zamachu na szefa Gestapo Koppego. Aresztowana w czasie wielkiej wsypy dostała się do obozu w Ravensbrück i Buchenwald.

Po 1945 r. wróciła do Krakowa, ukończyła szkołę średnią i dwa lata studiów wyższych. Pracowała w dyrekcji Krakowskiej Gry Liczbowej „Lajkonik", a następnie w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Krakowie.

W 1946 r. była karana za nieujawnienie się, za przynależność do Armii Krajowej.


Skocz do: Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi