Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi

Sylwetki żołnierzy C


Z Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

w: Dorota Franaszkowa, Sylwetki żołnierzy Batalionu „Skała” AKSpis treści

Chodacka Janina ps. „Wilga"

Ur.20.XII.1910 r. w Krakowie. Wykształcenie wyższe, ekonomiczne-praca na stanowisku kierownika dziekanatu na Politechnice Krakowskiej.

We wrześniu 1941 r. wstąpiła w Radomiu do ZWZ. Od kwietnia 1943 r. była w Kedywie AK, w Krakowie. Pełniła obowiązki kolportera prasy, była łączniczką wywiadu. Od kwietnia 1944 r. prowadziła referat „Tajnego", w charakterze pracownika kartotek, przejmując listy z donosami przychodzącymi przez pocztę Nr. 2 w Krakowie. Dom jej na ul. Barskiej był punktem kontaktowym dla Baonu »Skała« i meliną dla spalonych konspiratorów.

Po wojnie studiowała na UJ na kierunku ekonomiczno-spółdzielczym. Cały czas pracowała zawodowo na Politechnice Krakowskiej, aż do emerytury. Równocześnie uprawiała działalność twórczą przez 19 lat jako plastyk. Brała udział w wystawach i plenerach na terenie Polski.

Stopień wojskowy: podporucznik.

Otrzymane odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi.


Cholewka Zbigniew ps. „Byk"

Ur. 14.V.1927. w Krakowie. Wykształcenie podstawowe.

W1943 r. wstąpił do NOW. Przysięgę odbierał Czesław Górski. Pracował w małym sabotażu kolejowym i w wydziale kolejowym.

Od 6 sierpnia 1944 r. przeszedł do SBP »Skała«. Brał udział we wszystkich akcjach tego Baonu pod Zaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką, Sadkami i Złotym Potokiem. W 1944 r. 12 września przeszedł ze względów organizacyjnych do oddziału „Malinowskiego".

Po 1945 r. pracował w Spółdzielczości Rolniczej „Gromada" na stanowisku kierowcy. Był represjonowany, wcielony do karnej kompanii w kopalni węgla kamiennego „Makoszowy", Zabrze-Wschód. Z kopalni został zwolniony z uwagi na bardzo zły stan zdrowia.

Stopień wojskowy: sierżant.

Otrzymał: Krzyż Walecznych oraz Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami.


Cholewka Zygmunt ps. „But", „Wolski"

Ur. 10.X.1924 r. w Tarnopolu. Wykształcenie wyższe-studia ekonomiczne.

W 1941 r. wstąpił do Szarych Szeregów w Krakowie. Przysięgę odbierał Czesław Górski. Uprawiał kolportaż prasy podziemnej. W 1942 r. był w NOW. Tu skończył kurs podoficerski pod kierunkiem instruktora „Boruty” Bolesława Bruśnickiego, odbywał szkolenie bojowe i ćwiczenia z bronią. W 1944 r. 6 sierpnia przeszedł do SBP »Skała«, III kompania, l pluton pod d-em por. „Wierzby". Brał udział we wszystkich akcjach bojowych Baonu mianowicie: pod Zaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką, Sadkami i Złotym Potokiem. Po 12 września 1944 r. ze względów organizacyjnych przeszedł do oddziału „Malinowskiego".

Po 1945 r. studiował na AH w Krakowie i pracował w spółdzielczości na różnych stanowiskach łącznie z z-cą prezesa w spółdzielni „Straż Przemysłowa", a potem prezesa w spółdzielni „Gromada".

Stopień wojskowy: starszy sierżant podchorąży.

Otrzymane odznaczenia: Krzyż Walecznych, Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Partyzancki i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.


Ciepiela Czesław ps. „Karp"

Ur. w 1919 r. w Krakowie. Wykształcenie średnie, ogólnokształcące.

Od 1938 r. byt adeptem Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. W czasie wojny w 1939 r. przydzielony do 5 DAK (Dywizjon Artylerii Konnej) przemierzył z nim cały szlak bojowy. Przez zieloną granicę na Sanie przeszedł do Krakowa i tu w 1940 r. wstąpił do ZWZ-AK.

Jako kapral podchorąży był d-cą patrolu dywersyjnego na terenie Krakowa. Uczestniczył w akcjach rozbrajania Niemców i zdobywania broni, brał udział w likwidacji konfidentów.

Po wsypie przeszedł do OP „Grom". Walczył w bitwach pod Sielcem, Opatowcem i Goszczą. Brał udział w akcjach gospodarczych na Liegenschafty. Od lipca 1944 r. przeszedł do SBP »Skała«, został dowódcą zwiadu konnego. Uczestniczył w bitwach Baonu pod Żaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką, Sadkami i Złotym Potokiem. Od października 1944 r. był d-cą OP „Grom-Skok" do końca, tj. 15 stycznia 1945 r. Po 1945 r. był poszukiwany i uciekł za granicę do USA. Stopień wojskowy: porucznik. Odznaczony Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami.


Cieślik Mieczysław ps.„Bąk", „Koral"

Ur.29.XI.1906 r. w Wieliczce. Wykształcenie średnie-seminarium nauczycielskie, nauczyciel.

W 1939 r. walczył w 155 pułku piechoty w Tarnowie w rejonie Przemyśla, gdzie zastała go kapitulacja. Uciekł w przebraniu do domu, do Gdowa, gdzie był nauczycielem.

W 1940 r. wstąpił do ZWZ-AK. Zorganizował komórkę, na terenie Gdowa i Niepołomic. W 1943 r. został dowódcą obwodu II „Ront” -Kedyw, AK. W 1944 r. brał ochotniczo udział w akcji wysadzenia pociągu z gubernatorem Frankiem pod Grodkowicami.

W 1944 r. zorganizował OP „Huragan", następnie uczestniczył w formowaniu „Batalionu Szturmowego 299" i został z-dcy SBP »Skała«. Brał udział w walce pod Zaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką, Sadkami i Złotym Potokiem.

W 1944 r. w październiku nawiązał łączność i uruchomił działalność AK w bardzo trudnych warunkach po pacyfikacji pod Lipnikiem. Został inspektorem dywersji i na tymi stanowisku działał do końca.

W 1945 r. aresztowany przez NKWD i wywieziony na Syberię. W 1947 r. wrócił do kraju i został nauczycielem szkoły w Wieliczce, następnie po 1956 r. pełnił funkcję kierownika szkoły. Z kolei został przewodniczącym Rady Narodowej Miasta i Gminy w Wieliczce.

Służbę ukończył w stopniu kapitana.

Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Zasłużony Nauczyciel PRL, oraz licznymi odznaczeniami i wyróżnieniami resortowymi i społecznymi.


Cywicki Bronisław ps. „Wesoły"

Ur. 25.1.1925 r. w Zabierzowie. Wykształcenie średnie zawodowe.

W 1942 r. wstąpił do ZWZ-AK. Przysięgę odbierał Mieczysław Pogan ps. „Błyskawiczny".

Uczestniczył w szkoleniu wojskowym w ćwiczeniach z bronią.

Brał udział w akcji na zbrojownię w Krakowie przy ul. Rakowickiej celem zdobycia broni. Po aresztowaniach przeszedł do O.P. "Błyskawica". Walczył pod Myślenicami, Łapanowem, Turnawcem Tymbarkiem. W 1944 r. został odkomenderowany do służby w terenie.

Po 1945 r. pracował w PKP jako zawiadowca stacji.

Stopień wojskowy: kapral.

Otrzymane odznaczenia: Krzyż Walecznych, Krzyż Partyzancki, Krzyż Armii Krajowej i Krzyż Kawalerski.


Czarnecki Edward ps. „Murzyn"

Ur. 14.III.1925 r. w Krakowie. Wykształcenie zawodowe-kierowca, mechanik samochodowy.

W 1942 r. wstąpił do ZWZ-AK. Przysięgę odbierał por. Czesław Ciepiela „Karp" - d-ca patrolu dywersyjnego w Krakowie. Brał udział w wielu akcjach sabotażowo-dywersyjnych kolejowych i drogowych. Z Rynku Krakowskiego uprowadził wraz ze „Stefanem" Antonim Szczyrkiem samochód marki „Mercedes". Likwidował konfidentów, współpracowników Diamanda. Następnie został przekazany do Oddziału Dyspozycyjnego 1 psp dowodzonego przez Władysława Kukłę ps. „Zagoszcz". Od czerwca 1944 r. pełnił służbę w Oddziale Dywersyjnym Kedywu w Krakowie pod dowództwem „Czesława" -Czesława Skrobeckiego. Brał udział w odbiciu łączniczki „Bobo” Ireny Sokołowskiej-Lorysowej. Od lipca 1944 r. należał do SBP "Ska-ła" i brał udział w akcjach Baonu pod Zaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką i Gadkami, skąd odkomenderowano go do dywersji w Krakowie. Tu został aresztowany przez Gestapo i wywieziony do obozu koncentracyjnego we Flossenburgu, skąd natychmiast uciekł z Józefem Basterem ps. „Rak”.

Po 1945 r. został aresztowany i osadzony w więzieniu św. Michała, przesiedział 3,5 roku, skąd był odbity, cały czas represjo-nowany. Pracował na stanowisku kierowcy-mechanika w różnych przedsiębiorstwach na Śląsku. Otrzymane odznaczenia: Krzyż Walecznych, Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami i Krzyż Partyzancki.

Czyżewicz Zbigniew ps. „Miś”

Ur. 18. III.1913 r. w Wiedniu. Wykształcenie wyższe-Szkoła Rolnicza i Gospodarki. Był właścicielem i prowadził majątek rodzinny Ściejowice.

W1939 r. walczył w 84 pp w Pińsku, jako zastępca d-cy plutonu w walce z grupą Guderiana w bitwie o Kobryń. Także w armii Kleberga pod Kockiem. Dostał się do niewoli, z której uciekł.

W 1940 r. dostarczał paszy i żywności dla grupy mjr Hubala. Został aresztowany i osadzony w więzieniu w Radomiu. Zwolniony, w 1942 r. wstąpił do AK. Szkolił żołnierzy terenówki na terenie gminy Igołomia, Wawrzeńczyce i Kocmyrzów. W 1944 r. został odkomenderowany do SBP »Skała«. Brał udział w bitwach pod Zaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką, Sadkami i Złotym Potokiem.

Następnie przeszedł do 106 dywizji w batalionie „Ponara", został zastępcą, a później dowódcą kompanii.

W 1945 r. aresztowany i wywieziony do Ałczewska w Zagłębiu Donieckim. Po nieudanej próbie ucieczki ponownie lagier. Zwolniony, wrócił do kraju.

Po 1945 r. pracował w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin na Wybrzeżu i na Śląsku. Potem w Instytucie Ziemniaka w Zakładzie Doświadczalnym pod Warszawą, gdzie kierował placówką w Bielinach. W międzyczasie zrobił doktorat. Wyhodował kilka nowych odmian ziemniaka, opublikował szereg artykułów naukowych. Działał w Straży Ochrony Przyrody. Należał do Polskiego Towarzystwa Ochrony Tatr i działał w Lidze Ochrony Przyrody.

Podporucznik.

Otrzymał Nagrodę Państwową II stopnia (zespołową) za pracę w dziedzinie hodowli ziemniaka, Nagrodę Ministra Rolnictwa, Srebrny Krzyż Zasługi, Nagrodę Ministra Rolnictwa I stopnia, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia polski i inne wyróżnienia resortowe.


Skocz do: Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi