Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi

Sylwetki żołnierzy D


Z Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

w: Dorota Franaszkowa, Sylwetki żołnierzy Batalionu „Skała” AKSpis treści

Dudek Władysław ps. „Lenard"

Ur. 8.VI.1922 r. w Lednicy Górnej pow. Kraków. Wykształcenie wyższe, studia na AGH - inżynier elektryk, profesor AGH w Krakowie.

W 1939 r. był przedpoborowym. Wstąpił do Ochotniczej Kompanii Szkolnej przy 20 pp w Krakowie, która brała udział w utarczkach z Niemcami na trasie Kraków-Józefów k/Zamościa.

Od 1942 r. należał do Armii Krajowej w Wieliczce. Od 1943 r. był członkiem Kedywu AK obwód „Ront". Uczestniczył w akcjach zaopatrzenia OP w bieliznę i poniemieckie mundury wojskowe. Brał udział w rozbiciu imprezy towarzyskiej, zorganizowanej przez Niemców w kopalni soli w Wieliczce. Przeprowadził rozpoznanie do akcji zamachu na gestapowca Ulricha w Wieliczce. W kopalni soli w Wieliczce montował podsłuch w centrali telefonicznej. Zajmował się zdobywaniem materiałów wybuchowych z kopalni soli dla żołnierzy Kedywu, zaopatrywaniem w leki i środki opatrunkowe. W jego domu od-bywał się kurs podchorążych, który, w wyniku aresztowania został przerwany. W 1944 r. został aresztowany i przesłuchiwany w więzieniu na ul. Pomorskiej w Krakowie

Od 1944 r. przebywał w OP „Huragan". Potem przeszedł do SBP »Skała«, gdzie ukończył podchorążówkę w stopniu kaprala. Brał udział w akcjach bojowych pod Zaryszynem Moczydłem, Krzeszówką, Sadkami i Złotym Potokiem. Także w akcji likwidacyjnej zbrodniarza wojennego Baumgartena pod Kątami k/Dalewic.

Po 1945 r. studiował na Politechnice Śląskiej i AGH. Od 1952 r. był pracownikiem naukowym AGH, przeszedł wszystkie sto-pnie od asystenta aż do profesora. Był wicedyrektorem Instytutu Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych AGH. Otrzymał Państwową nagrodę Zespołową III stopnia. Autor 100 publikacji naukowych i około 20 artykułów w prasie społeczno-kulturalnej, oraz szeregu prac dotyczących Batalionu »Skała« jak „Wspomnienia okupacyjne cz. I i II", „Muzy konspiracyjne i partyzanckie", „Pamięci poległych partyzantów", „Akcja pod Dalewicami".

Stopień wojskowy: podporucznik.

Otrzymane odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Walecznych, Krzyż Partyzancki i Krzyż Armii Krajowej. W okresie pracy zawodowej otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Złoty Krzyż Zasługi.


Dwernicki Zdzisław ps. „Kawka"

Ur. 7.VII. 1924 r. w Krakowie. Wykształcenie średnie. Oficer zawodowy LWP.

W 1944 r. wstąpił do SBP »Skała«. Brał udział w akcjach pod Zaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką, Sadkami. Kontuzjowany, po wyleczeniu przeszedł do „Żelbetu".

W 1945 r. wcielony do LWP został zawodowym oficerem administracyjnym. Równocześnie był zawodnikiem i trenerem WKS „Wawel" przez 20 lat. Rozpoczął służbę od strzelca aż po ppłk w LWP.

Otrzymał odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Partyzancki, Złoty Krzyż Zasługi, Medal na Polu Chwały oraz szereg innych odznaczeń resortowych.


Dyrda Bolesław ps. „Mruk”

Ur. 6.KII.1924 r. w Krakowie. Wykształcenie wyższe-inżynier mechanik.

W 1943 r. wstąpił do AK. Brał udział w sabotażu, kolportował prasę podziemną, organizował zdobywanie broni. W 1944 r. został przydzielony do SBP »Skała«, wcześniej wstąpił do OP „Skok" i w tym czasie brał udział w akcji pod Opatowcem i Kolonią Węgrzynów. Następnie przeszedł do SBP »Skała«. Uczestniczył w bitwach pod Zaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką, Sadkami i Złotym Potokiem.

Po 1945 r. został internowany i wywieziony do ZSRR, skąd po roku wrócił do Polski, ukończył liceum mechaniczne i studiował na WSI. Pracował jako projektant, a następnie jako kierownik zespołu.

Odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi oraz Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Przemysłu Budowlanego".


Dźwigaj Łucja z d. Marecka ps. „Dorota”, „Lucyna”

Ur. 13.XII.1920 r. w Opatowcu, woj. kieleckie. Wykształcenie średnie ogólne i półwyższe, ekonomistka.

W 1942 r. wstąpiła do ZWZ-AK - Szare Szeregi, pełniąc funkcję sanitariuszki a następnie instruktorki sanitarnej. Od kwietnia 1944 r. była sanitariuszką w OP „Skok", a następnie w SBP »Skała«. Brała udział w akcjach pod Opatowcem, Zaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką, Sadkami i Złotym Potokiem.

Po 1945 r. ukończyła studia i pracowała jako ekonomista w Dyrekcji Lasów Państwowych. Następnie pracowała jako z-ca głównego księgowego w Bytomskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego. Byłą czynna społecznie na terenie Śląska.

Otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi oraz wyróżnienia resortowe.


Skocz do: Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi