Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi

Sylwetki żołnierzy M


Z Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

w: Dorota Franaszkowa, Sylwetki żołnierzy Batalionu „Skała” AKSpis treści

Maćkowski Stanisław ps. „Żnin”

Ur. 13,111.1919 r. w Słupowcu pow. Szubin. Wykształcenie wyższe - magister ekonomii.

W 1939 r. jako przedpoborowy brał udział w tzw. samoobronie w Czewujewie pow. Żnin, woj. bydgoskie, stawiając opór patrolowi Wehrmachtu, złożonemu z czterech wojskowych i dwóch cywili. Nastąpiła dramatyczna ucieczka z Bydgoszczy. W 1940 r. wstąpił do ZWZ-AK w Krakowie. Brał udział w akcji zdobywania broni na terenie Krakowa oraz w rozpracowaniu do akcji na Koppego. W czasie akcji rozrzucania prasy dywersyjnej pod koszarami armii niemieckiej został zauważony przez wartownika, ale mimo pościgu, zdołał zbiec.

Uczestniczył w walkach prowadzonych przez batalion »Skała« pod Zaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką, Sadkami i Złotym Potokiem. Był dowódcą plutonu bojowego w akcji „Koniokrady”. Przeprowadził konfiskatę koni w majątku niemieckim w Radziemicach.

Brał udział w akcji zlikwidowania zbrodniarza wojennego Baumgartena, dowódcy Stützpunktu w Dalewicach, gdzie zginęło też trzech innych Niemców. Tam został ranny.

Po wojnie odbył studia ekonomiczno-spółdzielcze na UJ, następnie pracował na stanowisku kierownika ekonomicznego PAN-u w Krakowie.

Stopień wojskowy: kapral podchorąży.

Otrzymane odznaczenia: Krzyż Walecznych, Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami oraz Medal Zwycięstwa i Wolności.

Po wojnie był represjonowany.


Madejski Adolf ps.„Klon”

Ur. 12.1.1920 r. w Konaszówce. Wykształcenie podstawowe.

W lutym 1940 r. wstąpił do ZWZ-AK. Brał czynny udział w akcji zdobywania broni na trasie Bochnia-Gdów.

Od 1944 r. był w OP „Błyskawica”. 31 lipca w walce pod Tymbarkiem został ranny w rękę. W lipcu 1944 r. brał udział w akcji odbicia Gertycha „Dąbrowy”, uczestniczył też w rozbiciu samochodu pancernego, wówczas został zdobyty ckm i amunicja.

Następnie przeszedł do Baonu »Skała«. Brał udział w walkach pod Zaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką, Sadkami i Złotym Potokiem.

Po 1945 r. pracował w GS w Książu Wielkim, był szykanowany przez władzę. Działacz związkowy.

Aresztowany, przesiedział 3 lata.

Stopień wojskowy: kapral.


Majewski Stanisław ps. „Maj”

Ur. 14.VII.1917 r. we Lwowie. Wykształcenie wyższe-inżynier architekt.

W 1939 r. członek Junackiego Hufca Pracy koło Łomży w 16 batalionie pracy. Zatrudniony był przy budowie fortyfikacji na granicy polsko-niemieckiej. Rozwiązanie hufca i odwrót na trasie Wizma-Białystok-Zdołbunów-Warszawa.

W 1944 r. otrzymał przydział do SBP »Skała« do plutonu „Spec”. Brał udział w walkach: pod Zaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką, Sadkami i Złotym Potokiem. Odniósł kontuzję prawej ręki, oparzenia lll-go stopnia.

Po 1945 r. studiował na Politechnice w Gliwicach i Wrocławiu na wydziale architektury. Następnie pracował w Biurze Projektów Górniczych w Katowicach.

Stopień wojskowy: starszy strzelec.

Otrzymał oznaczenia: „Przodownik Pracy" za pracę zawodową, oraz inne odznaczenia resortowe.

Rodzina wysiedlona przez Niemców z Katowic.


Malinowska Irena z d. Gajewska ps. „Ania”

Ur. 19.X.1919 r. w Warszawie. Wykształcenie średnie handlowe-księgowa.

W 1939 r. była telefonistką w Wytwórni Amunicji nr.1, Fort Bema w Warszawie, następnie pracowała w Wojskowym Szpitalu przy Al. Ujazdowskich w Warszawie.

W 1940 r. wstąpiła do TOW. Pełniła funkcję łączniczki szefostwa służb sanitarnych w Warszawie. Od 1942 r. była łączniczką sztabową AK między Warszawą a Krakowem.

Od 1944 r. była sanitariuszką i łączniczką OP „Błyskawica” a potem SBP »Skała«. Brała udział w akcjach pod: Zaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką, Sadkami i Złotym Potokiem.

Po 1945 r. pracowała w pionie finansowo-księgowym, jako księgowa na stanowiskach kierowniczych.

Stopień wojskowy: porucznik.

Otrzymane odznaczenia: Krzyż Walecznych, Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Srebrny Krzyż Partyzancki, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, oraz wiele nagród i dyplomów.

Dwóch braci zginęło w Powstaniu Warszawskim, trzeci brat był w obozie w Linzu, szwagier więziony na Pawiaku.


Malinowski Stanisław ps. „Braciszek”

Ur. 25.III.1914 r. w Złoczowie. Wykształcenie średnie rolnicze-agronom.

W 1939 r. w stopniu sierżanta podchorążego rezerwy 6 PAC Lwów, brał udział w obronie Warszawy, gdzie został ranny w staw łokciowy. Dostał się do niewoli, uciekł z obozu w Łowiczu.

W 1940 r. wstąpił do ZWZ-AK w Lusinie, zaprzysiężony przez Stanisława Więckowskiego ps. „Wąsacz” -Kedyw Krakowski. Obsługiwał punkt kontaktowy w Gaju dla zgrupowania „Szerszeń”, zajmował się przewożeniem broni z Krakowa do majątku Wrząsowice. W listopadzie 1942 r. zlikwidował konfidenta w Myślenicach, a następnie naczelnika więzienia w Wieliczce. W 1944 r. brał czynny udział w przygotowaniach do zamachu na gubernatora Franka pod Grodkowicami. Uczestniczył w napadzie na garbarnię w Dobczycach. Łupem było 1880 kg skór, które zostały zamelinowane. Kwaterował OP „Błyskawica” i zaopatrywał oddział w żywność. Przechowywał d-cę Kedywu Krakowskiego.

W lipcu 1944 r. pełnił w Baonie »Skała« funkcję p.o. oficera gospodarczego w Sztabie. Uczestniczył w walkach: pod Zaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką, Sadkami i Złotym Potokiem.

Po 1945 r. pracował w rolnictwie na stanowiskach kierowniczych. Prowadził praktyki studenckie na Akademiach Rolniczych we Wrocławiu i Warszawie. Uczył w szkołach Przysposobienia Rolniczego. W 1965 r. pełnił funkcję radnego w Pow. Radzie Narodowej, był przewodniczącym Komisji Rady Narodowej.

Stopień wojskowy: porucznik.

Otrzymane odznaczenia: Krzyż Walecznych, Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Kawalerski OOP, Medal X-lecia PRL, oraz Medal 40-lecia PRL.


Mally Witold ps. „Wróbel”, „Korab”

Ur. 1. IX. 1925 r. we Lwowie. Wykształcenie wyższe - ekonomiczne.

W 1943 r. wstąpił do AK Kedywu Krakowskiego. Brał udział w akcjach dywersyjno-egzekucyjnych, jak niszczenie baraków pod przyszły obóz na Prądniku w Krakowie, zdobywanie broni na żołnierzach niemieckich, ryżu dla chorych partyzantów. Uczestniczył w likwidowaniu konfidentów na ul. Szerokiej 44 w Krakowie i przy ul. Wawrzyńca w tymże mieście. Żołnierz, a potem dowódca trójki dywersyjno-egzekucyjnej. Od lipca 1944 r. był żołnierzem OP „Skok”, a potem SBP »Skała«. Uczestnik walk pod Goszczą, Zaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką, Sadkami i Złotym Potokiem, gdzie został kontuzjowany.

Po 1945 r. ukończył studia ekonomiczne, pełnił obowiązki głównego ekonomisty i z-cy Prezesa Spółdzielni Przemysłu Skórzanego w Krakowie.

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz innymi odznaczeniami resortowymi.

Brat Julian przebywał w obozie od 1942 do 1945 r.


Marek Władysław ps. „Sęp”

Ur. 13.VII.1924 r. w Zabierzowie. Wykształcenie średnie.

W 1941 r. wstąpił do ZWZ-AK. Został zaprzysiężony przez Mieczysława Pogana ps. „Błyskawiczny”. Brał udział w akcji na zbrojownię w Krakowie, ul. Rakowicka celem zdobycia broni. Uczestniczył w szkoleniu wojskowym. Po aresztowaniach przeszedł do OP „Błyskawica”. Uczestniczył w akcji pod Myślenicami, Łapanowem, Turnawcem i Tymbarkiem.

Wraz z SBP »Skała« walczył pod Sadkami, Moczydłem, Krzeszówką, Zaryszynem i Złotym Potokiem. W oddziale był do końca.

Po wyzwoleniu odbywał służbę wojskową, a następnie po ukończeniu Szkoły Wojskowej pozostał w wojsku jako Oficer Szkoleniowy płetwonurków. Na tym stanowisku pozostał do końca.


Marenin Zdzisław ps. „Żbik”, „Podolak”

Ur. 21.IV.1920 r. w Żółkwi k/Lwowa. Wykształcenie wyższe ekonomiczne.

W 1939 r. był radiotelegrafistą w Kompanii Łączności Radiotelegraf 5 Dywizji Piechoty Lwów. Brał udział w obronie Modlina i Warszawy. Dostał się do niewoli, na drodze umowy niemiecko-radzieckiej został zwolniony. W 1942 r. wstąpił do ZWZ w Żółkwi. Uczestniczył w samoobronie na Wołyniu oraz w obronie Polaków mordowanych przez bandy UPA „Bulba”, „Mielnika” i „Bandery” w miejscowościach Rożyszcze, Bereźne, Janowa Dolina, Kostopal.

W1944 r. wstąpił do SBP »Skała«. Brał udział w walkach: pod Zaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką, Sadkami i Złotym Potokiem, gdzie został ranny w prawe ramię. Obsługiwał aparat radiowy i utrzymywał łączność.

Po 1945 r. poświęcił się nauce i pracował na stanowisku ekonomisty. Pełnił funkcję kierownika zaopatrzenia, materiałowego w kopalniach Śląska „Grodziec” i „Klimontów”.

Stopień wojskowy: plutonowy.

Otrzymał Krzyż Walecznych, Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, oraz liczne odznaczenia resortowe.


Matuszyk Stanisław ps. „Tajny”, „Twardy”, „Reb”

Ur. 1.V.1898 r. w Gdowie koło Myślenic. Wykształcenie wyższe - ukończony wydział filozofii UJ. Ukończona Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych w Krakowie, oraz konserwatorium muzyczne.

W 1940 r. wstąpił do wywiadu cywilnego II-ego Oddziału. Potem pełnił funkcję szefa II-ego Oddziału Kedywu Okręgu Krakowskiego AK. W 1944 r. był również oficerem wywiadu SBP »Skała«. Pracował w wywiadzie cywilnym Okręgu Krakowskiego AK. Zajmował się obsługą obozów koncentracyjnych i organizowaniem różnorodnej pomocy materialnej dla więźniów, organizowaniem ucieczek z obozów, rozpracowaniem Gestapowców w obozach koncentracyjnych. Organizował pomoc materialną, między innymi dla przyszłego premiera Cyrankiewicza. Przygotowywał rozpoznanie do sabotażu transportów wojskowych, kolejowych w okolicach Krakowa. Zajmował się rozpracowaniem problemów informacji, dotyczących jednostek Wehrmachtu. Brał udział w akcji wywiadowczej na szefa SS Koppego, przy Pl. Kossaka w Krakowie. Przeprowadził wywiad do akcji bombardowania wielkiego transportu sprzętu wojskowego (artyleria, czołgi, samoloty, amunicja), na Łabie przez lotnictwo amerykańskie. Meldunki przesyłał bezpośrednio do sztabu AK.

Po wojnie represjonowany, bez pracy, w wyniku czego popadł w stan zupełnego wyczerpania nerwowego.

Meres Kazimierz ps. „Ryś"

Ur. 1.III.1923 r. w Krakowie. Wykształcenie średnie - zawodowe.

W lutym 1941 r. wstąpił do ZWZ-AK. Przysięgę odbierał Czesław Skrobecki ps. „Czesław”. Uczestniczył w akcjach rozbrajania Niemców na ulicy Botanicznej, Dietla i Woli Justowskiej. Brał udział w walkach z niemiecką propagandą poprzez niszczenie aparatury w kinach krakowskich. Był uczestnikiem akcji na niemiecką hurtownię maszyn biurowych przy ul. Franciszkańskiej i ul. św. Marka. Uczestniczył w akcji na grupę konfidentów niemieckich z Diamandem na czele w Kawiarni Ziemiańskiej w Krakowie.

Po wsypie otrzymał przydział do OP „Błyskawica”, a po przeszkoleniu do OP „Grom”. Walczył w potyczce z Niemcami pod Sielcem, Skalbmierzem i Goszczą.

Od lipca 1944 r. był w SBP „Skała". Brał udział w akcjach bojowych Baonu pod: Zaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką, Sadkami i Złotym Potokiem.

Następnie przeszedł do dywersji w terenie jako strzelec wyborowy.

Po 1945 r. pracował jako kierownik radiowęzła w Białce Tatrzańskiej, a następnie w „Mostostalu” w Nowej Hucie-Krakowie.

Stopień wojskowy: podporucznik.

Otrzymane odznaczenia; dwukrotnie Krzyż Walecznych i Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami.


Meres Zdzisław ps. „Orlik”

Ur. 19.I.1921 r. w Krakowie. Wykształcenie średnie - pracownik administracji.

W 1940 r. wstąpił do ZWZ-AK Kedywu. Uczestniczył w akcjach rozbrojeniowych Niemców w celu zdobywania broni. Brał udział w walkach z niemiecką propagandą, niszcząc urządzenia w kinach krakowskich. Działał w akcjach likwidacji konfidentów Gestapo, był d-cą patrolu w akcji na grupę konfidentów Diamanda w Kawiarni Ziemiańskiej w Krakowie. Uczestniczył w akcji na bank przy ulicy Szpitalnej w Krakowie w celu zdobycia środków finansowych i maszyn do pisania. W styczniu 1944 r. brał udział w grupie osłonowej w zamachu na gub, Franka pod Grodkowicami.

Następnie przeszedł do OP „Błyskawica”, potem do „Gromu”, a od lipca 1944 r. do SBP »Skała«.

Walczył w potyczce z Niemcami, pod Biórkowem, Sielcem, Skalbmierzem i Goszczą oraz brał udział w bitwach pod: Zaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką, Sadkami i Złotym Potokiem.

Na skutek choroby przeszedł z oddziału do dyspozycji terenówki.

Stopień wojskowy: podporucznik.

Odznaczenia: Krzyż Walecznych, Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami.

Po 1945 r. stał się prywatnym przedsiębiorcą.


Miklaszewski Henryk ps. „Bzik”

Urodzony 22.X.1923 r. w Krakowie. Wykształcenie zawodowe -| mistrz lakierniczy.

W czerwcu 1940 r. złożył przysięgę u kpt. „Siły". Wprowadzającym był „Jurek” Molęga Bolesław. Początkowo uprawiał kolportaż prasy podziemnej, następnie został skierowany do sabotażu gospodarczego. Transportował zamki od karabinów do „Raka”. W czerwcu 1944 r. został odkomenderowany do patrolu „Czesława” Czesława Skrobeckiego do akcji dywersyjnej. Wykonał wyrok na Niemcu, tropił konfidentów razem z „Murzynem” i „Stefanem”. Utrzymywał łączność z SBP »Skała«, dowożąc zagrożonych aresztowaniami żołnierzy z Krakowa do oddziału. Do końca pracował w patrolu likwidacyjnym u „Czesława”.

Po 1945 r. był poszukiwany przez UB, rodzina była nawet nachodzona przez NKWD. Do końca 1956 r. ukrywał się po wsiach. Potem pracował w Krakowie w spółdzielczości, wreszcie otworzył prywatny warsztat rzemieślniczy


Milówka Stanisław ps. „Walek”, „Jan”

Ur. 25.I.1925 r. w Katowicach. Wykształcenie średnie, pracownik umysłowy.

W1939 r. wstąpił do OOB Okręg Śląski. Potem kolejno do ZWZ-AK. Pełnił funkcję łącznika, zajmował się kolportażem prasy, brał udział w akcji „N”, oraz w rozprowadzaniu tajnego „Gońca Krakowskiego”. Prowadził wywiad kolejowy, zbierał dokumentację, brał udział w transporcie broni, w akcjach dywersyjnych, likwidujących i innych.

Wstąpił do OP „Grom”, walczył pod Sielcem, Skalbmierzem i Goszczą, a od lipca 1944 r. przeszedł do SBP »Skała« i brał udział w akcjach: pod Zaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką, Sadkami i Złotym Potokiem.

Po 1945 r. zdał maturę typu ma tematyczno-fizycznego. W 1951 r., został bezpodstawnie usunięty z uczelni, następnie z lotnictwa jako pilot zawodowy kl. I. Pracował w Centralnym Ośrodku Transportu. Był kierownikiem działu ekspedycji, potem referentem w administracji. Był zatrzymywany i przesłuchiwany, poddawany rewizjom i zwalniany z pracy bez podania powodów. Działał w Aeroklubie Śląskim, był st. konstruktorem w zespole projektów dla konstrukcji pojazdów przegubowych, sieciowych, stacji diagnostycznych i pojazdów specjalnych.

Stopień wojskowy: sierżant podchorąży.

Odznaczenia: Krzyż Walecznych, Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Złoty Krzyż Zasługi za działalność w lotnictwie cywil-nym.

Rodzina wysiedlona z Katowic do Krakowa. Kpt. Rzeszótko Aleksander - wujek rozstrzelany 6.IX.1939 r. w Katowicach. Kpt. Milówka Stanisław osadzony w Murnau. Milówka Kazimierz uwięziony w Majdanku. Milówka Matylda więzień Montelupich. Milówka Franciszek więzień Montelupich. Reszta rodziny zesłana do ZSRR. Matka Milówka Matylda przechowywała akta KG AK i przekazała Wł. Bartoszewskiemu.


Molin Bronisław ps. „Bronek”, „Lotny”

Ur. 9.11.1921 r. w Łyżbicach (Zaolzie). Wykształcenie wyższe - lekarz.

W 1938 r. przy Gimnazjum im. Ossuchowskiego w Cieszynie wraz z grupą harcerzy przeszedł przeszkolenie w zakresie dywer-sji, nauki o broni, zaprawy strzeleckiej i topografii. W 1940 r. przeszedł zieloną granicę przy pomocy Jana Cięgiela i zakwaterował się u prof. Mariana Deszcza w Krakowie.

W 1943 r. 15 stycznia wstąpił do AK. Przysięgę odbierał „Maciej” - ppłk dypl. Paweł Zagórowski. Znając dobrze język niemiecki został łącznikiem między Krakowem a Warszawą, skąd odbierał dokumenty, pojemniki z bakteriami, pojemniki z chemikaliami i materiałami wybuchowymi. Został tłumaczem i adiutantem „Janusza-Zawieji” ppor. Wacława Zdyba, który koordynował działalność oddziałów partyzanckich Śląska złożonych z Polaków-Ślązaków dezerterów z Wehrmachtu. Kilkakrotnie przekraczał granicę Generalnej Gubernii i Rajchu. W sierpniu 1943 r. wraz z „Wirem” Wacławem Błaszczykiem, „Halinem” (NN) i „Trojanem” (NN) zorganizował skok na placówkę Grenzschutzu na szosie Sucha-Maków zabierając broń, amunicję i mundury.

W związku z aresztowaniem ojca i przez Gestapo w lutym 1944 r. zamordowanego w obozie koncentracyjnym w Oranienburgu, został przerzucony do Kedywu Krakowskiego do „Żbika” koło Łapanowa, a następnie do OP „Huragan”. Pełnił obowiązki z-cy dowódcy „Huraganu” - „Kuby” Zbigniewa Kwapienia. Brał udział w wysadzeniu pociągu w Kasinie (dow. „Mars” Zygmunt Kawecki). Po koncentracji OP wraz z SBP »Skała« brał udział we wszystkich jego akcjach - pod Zaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką, Sadkami i Złotym Potokiem.

Następnie został przekazany do pracy w terenie.

W 1945 r. po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w liceum w Lublińcu studiował na Wydziale Lekarskim w Krakowie na UJ. W1952 r. uzyskał dyplom lekarza i został posłany na Kurs Oficerów w Łodzi, gdzie po zapoznaniu się z jego przeszłością akowską został zwolniony i pracował jako lekarz psychiatra w Szpitalu Psychiatrycznym w Kobierzynie. Po uzyskaniu specjalizacji II-go stopnia w zakresie psychiatrii pracował w szpitalu w Branicach (Opolskie), Rybniku, Toszku, Stroniu Śląskim i Fromborgu zajmując kolejno różne stanowiska aż do dyrektora szpitala włącznie.

Stopień wojskowy: starszy sierżant podchorąży.

Otrzymane odznaczenia: Krzyż Walecznych, Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Partyzancki i Złoty Krzyż Zasługi.


Mordel Ryszard ps. „Wicher”

Ur. 28.VII.1927 r. w Krakowie. Wykształcenie wyższe ekonomiczne.

W 1942 r. wstąpił do ZWZ-AK. Przysięgę odbierał d-ca „Jerzy” - NN, który przekazał go następnie do dyspozycji „Raka” - Józefa Bastera. Potem został przydzielony do pracy w plutonie dyspozycyjnym Kedywu Krakowskiego pod dowództwem „Powolnego” - Ryszarda Nuszkiewicza. Jako pracownik centralnych magazynów wojskowych przy ul. Kamiennej w Krakowie brał udział w licznych akcjach sabotażowych. Dostarczał „Powolnemu” informacji o ilości i rodzaju zaopatrzenia szpitali wojskowych i niemieckich jednostek wojskowych przerzucanych na front wschodni. Na Dworcu Towarowym w Krakowie uczestniczył w spaleniu wagonu.

W lipcu 1944r. został odkomenderowany do SBP »Skała«, w którym przebywał do 15.l.1945r. Brał udział we wszystkich akcjach Baonu, tj. pod Goszczą, Zaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką, Sadkami i Złotym Potokiem. Uczestniczył również w akcjach sabotażowych, wychowawczych, gospodarczych i rozbrojeniowych.

Po 1945r. kształcił się i jako ekonomista pracował w różnych przedsiębiorstwach Krakowa. W tym okresie był kilkakrotnie za-trzymywany przez UB, przesłuchiwany i inwigilowany. W 1964r. opuścił kraj i przeniósł się do USA. Tam pracował na różnych stanowiskach czynnie uczestnicząc w pracach i życiu tamtejszej Polonii.

Utrzymuje nadal żywy kontakt ze środowiskiem Skałowców wspierając jego różnoraką działalność.


Muchanow Emanuel ps. „Chan”

Ur. 4.V.1888 r. Wykształcenie rolnicze.

Od 1942 r. był d-cą odcinka „Trasa”. Obsługiwał skrzynkę kontaktową, melinował ludzi spalonych, przechowywał Anglików „Dicka” i „Lorda”, uciekinierów z niemieckiej niewoli.

Od 1944 r. pełnił służbę w SBP „Skała”. Był kwatermistrzem. Brał udział w bitwach Baonu: pod Zaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką, Sadkami i Złotym Potokiem.

Od października 1944 r. na skutek złego stanu zdrowia został przesunięty do pracy w terenie.

Po 1945 r. pozbawiony pracy był represjonowany i dwukrotnie aresztowany.

Stopień wojskowy: rotmistrz.

Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami oraz Krzyż Walecznych.

Żona Stanisława ps. „Kropka”, „Iskra” była łączniczką w terenie.


Muniak Bogusław ps. „Sławek”, „Jacek”

Ur. 24.X.1919 r. w Ropczycach. Wykształcenie wyższe, ekonomiczne, bankowiec.

1.IX.1939 r. jako plutonowy-podchorąży służył w 74 Górnośląskim Pułku Piechoty w Lublińcu. Był d-cą placówki nadgranicznej, w sile jednej drużyny, na kierunku południowym od m. Lublińca. Oddział został rozbity i okrążony, on zaś za frontem doszedł do Rzeszowa.

W 1942 r. w Tarnawałce k/Tomaszowa Lub. wstąpił do ZWZ-AK. Prowadził szkolenie wojskowe do 23.V.1943 r. tj. ucieczki w związku z aresztowaniami, potem był w Oleśnie k/Tarnowa. W Przecławiu nawiązał kontakt z leśniczym p. Żałowskim, zamieszkałym na terenie Blizny, skąd Niemcy wystrzeliwali rakiety V1 i V2.

W sierpniu 1944 r. był w OP „Błyskawica”, następnie jako oficer łącznikowy SBP »Skała« przy d-cy 106 dywizji AK mjr „Tysiąca” - „Bolko”. Brał udział w walkach: pod Zaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką, Sadkami, Złotym Potokiem. Przeżył nalot Sztukasów na dowództwo 106 dywizji AK w Knyszynie.

W grudniu 1944 r. brał udział w akcji gospodarczej na pociąg z cukrem k/Kazimierzy Wielkiej. Od 22.XI.44 r. do 15.I.45 r. pełnił funkcję d-cy wydzielonego oddziału „Błyskawica”. W styczniu 1945 r. na skutek choroby przeszedł na leczenie i wrócił do Krakowa.

W okresie od 1945 do 1948 r. był słuchaczem Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach. Był inspektorem, a potem naczelnikiem wydziału banku. Z kolei rewidentem Banku Rolnego, specjalistą, dyplomowanym biegłym księgowym, członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członkiem Towarzystwa Ekonomicznego.

Stopień wojskowy: podporucznik AK.

Otrzymał odznaczenia: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Partyzancki, Krzyż Kawalerski OOP, Medale 10-cio i 40-to lecia PRL, Medal za udział w Wojnie Obronnej 1939 r. Zasłużony dla Banku PRL, Srebrna i Złota Odznaka Zasłużonego dla woj. Katowice


Skocz do: Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi