Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi

Sylwetki żołnierzy T


Z Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

w: Dorota Franaszkowa, Sylwetki żołnierzy Batalionu „Skała” AKTarnawski Stefan ps. „Kmicic”, „Jarema”, „Tarło”

Urodzony 17.IV.1898 r. w Humaniu na Kijowszczyźnie. Wykształcenie wyższe - doktor medycyny.

W Humaniu uzyskał maturę i tu założył wraz z Ułaszynem skauting, a następnie oddział POW. Brał udział w walkach legionowych pod Rawą Ruską, Lwowem i na Froncie Galicyjskim. Od 1920 r. studiował medycynę. W okresie międzywojennym był lekarzem wojskowym, a w 1939 r. pełnił funkcję naczelnego lekarza l-go pułku szwoleżerów.

Zbiegł z niewoli niemieckiej.

W listopadzie 1939 r. wstąpił do TOW, tj. Tajnej Organizacji Wojskowej. Prowadził działalność wywiadowczą i zorganizował tajne laboratoria środków bojowych. Oficjalnie pracował w szpitalu.

Po wsypie przerzucony został do Krakowa, gdzie pełnił funkcję komendanta Okręgu TOW, a następnie szefa Kedywu Okręgu AK Kraków. Kierował akcją sabotażową paraliżując transport, łączność i produkcję wojenną okupanta. W Powstaniu Warszawskim ppłk Tarnawski przyjął pseudonim „Tarło”. Był szefem sanitarnym Grupy „Północ", kierownikiem szpitali powstańczych przy ul. Śniadeckiej i ul. Lwowskiej.

Po 1945 r. został komendantem szpitala wojskowego, ale w 1947 r. został zdemobilizowany. Po opuszczeniu wojska uruchomił w Rabce zespół leczniczy dla dzieci i kierował nim do 1954 r. Następnie pełnił obowiązki lekarza inwalidów wojennych.

Stopień wojskowy: generał brygady.

Otrzymane odznaczenia: Krzyż Virtuti Militari V kl., Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski, czterokrotnie Krzyż Walecznych, Złoty i srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż AK, Krzyż Partyzancki, Krzyż 1918-20 oraz liczne medale i odznaki honorowe.


Tatarczuch Adolf ps. „Czarny”

Ur. 4.VI.1921 r. w Biskupicach k/Słomnik. Wykształcenie wyższe - adwokat.

W 1943 r. wstąpił do Szarych Szeregów. Przysięgę składał w Krakowie przed „Łazarskim”. Uprawiał mały sabotaż, kolportaż prasy tajnej, przeszedł szkolenie bojowe.

Od lipca 1944 r. odkomenderowany do SBP »Skała«. Brał udział we wszystkich akcjach bojowych oddziału, a mianowicie pod Goszczą, Zaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką, Sadkami i Złotym Potokiem.

We wrześniu 1944 r. został ciężko ranny w obie nogi w walce pod Złotym Potokiem.

Po 1945 r. zdał maturę i studiował na UJ na wydziale prawa. Następnie pracował na stanowisku aplikanta adwokackiego i adwokata.

Stopień wojskowy: sierżant.

Odznaczony Krzyżem Walecznych.


Tyrała Jan ps. „Arab”

Ur. 7.1.1922 r. w Libiążu. Wykształcenie wyższe - magister farmacji i kierownik apteki.

W 1939 r. jako harcerz walczył na granicy z oddziałami „Freikorps-u” wraz z oddziałem Powstańców Śląskich.

W 1941 r. wstąpił do ZWZ-AK. Uczestniczył w akcji wysadzenia pociągu pod Kasiną Wielką w 1944 r. Od 1944 r. był w OP „Huragan”, a potem w SBP »Skała«. Brał udział w walkach pod Zaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką, Sadkami i Złotym Potokiem.

Po 1945 r. zdał maturę i studiował farmację na UJ. Następnie podjął pracę w aptekach na Śląsku.

Stopień wojskowy: sierżant podchorąży.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.


Skocz do: Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi