Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi

Sylwetki żołnierzy W


Z Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

w: Dorota Franaszkowa, Sylwetki żołnierzy Batalionu „Skała” AKSpis treści

Wantuch Franciszek ps. „Cień”, „Szyputa”

Ur. 15.VII.1922 r. w Burzynie k/Tuchowa. Wykształcenie ogólne średnie - rolnik.

W działaniach wojennych brał udział w wycofywaniu się do Brzeżan woj. Lwów.

W 1940 r. wstąpił do ZWZ-AK. Od 1944 r. w SBP »Skała«. Uczestniczył w akcjach bojowych: pod Zaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką, Sadkami i Złotym Potokiem.

Po 1945 r. zdał maturę, następnie podjął pracę jako główny księgowy PGR, a od 1958 r. przejął gospodarstwo rolne.

Ojciec był aresztowany w 1944 r.


Wańkowski Henryk, Szczepan ps. „Tatar”

Ur. 26.XII.1921 r. we Lwowie. Wykształcenie techniczne - technik budowlany.

W 1940 r. został wysiedlony ze Śląska do Krakowa.

W marcu 1943 r. wstąpił do Szarych Szeregów, kompania „Bartek” pluton „Felicja”, d-ca podchor. „Toporski”. Ukończył kurs podchorążych. Na skutek aresztowania został przydzielony do OP „Skok", w którym brał udział w bitwie pod Skalbmierzem i Opatowcem. Od sierpnia 1944 r. w SBP »Skała«, brał udział w walkach batalionu pod Zaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką, Sadkami i Złotym Potokiem, gdzie został śmiertelnie raniony.

Stopień wojskowy: podporucznik.

Otrzymane odznaczenia: Krzyż Walecznych, Medal Wojska, dwukrotnie Krzyż Armii Krajowej.


Wańkowski Wiesław ps. „Piach”

Ur. 8.IV.1924r. w Kaliszu. Wykształcenie wyższe - inżynier budowlany.

W 1943 r. wstąpił do AK. Przysięgę odbierał Jerzy Idzik ps. „Jeż”. Ukończył kurs podchorążych i został instruktorem krótkiej broni. Został przydzielony do ochrony sztabu Komendy Głównej.

Na skutek wsypy w 1944 r. otrzymał przydział do OP „Skok” i tu brał udział w bitwie pod Skalbmierzem i Opatowcem. Następnie przeszedł do SBP »Skała«. Brał udział w walkach pod Zaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką, Sadkami i Złotym Potokiem.

Po 1945 r. przeszedł przez zieloną granicę do Włoch, a następnie do Anglii. Tam ukończył studia i pracował na stanowisku głównego konstruktora.

Stopień wojskowy: porucznik.

Otrzymane odznaczenia: Krzyż Walecznych, Medal Wojska Polskiego i Krzyż Armii Krajowej.

Brat Ryszard Wańkowski ps. „Tatar” poległ pod Złotym Potokiem


Waruszyński Zbigniew ps. „Dewajtis”

Ur. 22.III.1915 r. w Monasterzyskach. Wykształcenie półwyższe.

W 1939 r. jako podchorąży brał udział w walkach.

W1940 r. wstąpił do ZWZ-AK. Aresztowany, został wywieziony do ZSRR. Pracował nad Kołymą w straszliwych warunkach. Po dramatycznej ucieczce dostał się do II korpusu Andersa, przeszedł z nim cały szlak. We Włoszech odbył szkolenie dywersyjne na kursie cichociemnych.

W 1944 r. skoczył do Polski jako cichociemny w okolicach Wierzbna. Otrzymał przydział do Kedywu Krakowskiego, a następnie do SBP »Skała«. Brał udział we wszystkich akcjach bojowych Baonu: pod Zaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką, Sadkami i Złotym Potokiem. W Baonie przebywał aż do rozwiązania.

Po wojnie wyjechał do Anglii i tam pracował społecznie w środowisku emigracyjnym.

Był oddziałowym poetą. Wiele udanych wierszy zostało opublikowanych.

Stopień wojskowy: kapitan AK.

Otrzymane odznaczenia: Kawaler Krzyża Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Armii Krajowej oraz inne odznaczenia polskie i alianckie.


Widomski Tadeusz ps. „Apacz”

Ur. 1.K.1926 r. w Michalkowicach w Czechosłowacji. Wykształcenie średnie techniczne-specjalista d/s BHP.

W 1943 r. wstąpił do NOW-AK. Uprawiał kolportaż prasy podziemnej. Brał udział w zdobywaniu w terenie broni po walkach 1939 r.

Pod koniec czerwca 1944 r. wstąpił do OP „Huragan”. Od lipca 1944 r. razem z oddziałem przeszedł do SBP »Skała«. Uczestniczył w akcjach bojowych: pod Zaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką, Sadkami i Złotym Potokiem.

Był ranny, dostał się do szpitala, skąd uciekł i ukrywał się.

Brał udział w wielu akcjach gospodarczych.

Po 1945 r. pracował w różnych instytucjach, ostatnio w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.

Był represjonowany.

Stopień wojskowy: plutonowy.

Otrzymane odznaczenia: Krzyż Walecznych, Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Armii Krajowej, Medal Wojska Polskiego. Otrzymał również odznaczenia branżowe i resortowe Ministerstwa Górnictwa.

Współorganizator zjazdów koleżeńskich.

Więckowski Stanisław ps. „Wąsacz”

Ur. 16.IV.1901 r.

Oficer zawodowy w stopniu majora, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. Po ukończeniu Szkoły Podchorążych w Warszawie służył w 3 pułku Strzelców Podhalańskich w Bielsku. W 1924 r. został awansowany do stopnia porucznika i przeniesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza. Był uczestnikiem wojny w 1939 r.

Od października 1939 r. zaangażował się w konspirację. W 1943 r. został komendantem Kedywu I Obwodu Okręgu Krakowskiego „Szerszeń”. Był twórcą i opiekunem pierwszych oddziałów partyzanckich (OP) Kedywu Krakowskiego „Błyskawica” i „Grom”. Był ubóstwiany przez żołnierzy i nazywany „Tatą”. Organizował i brał czynny udział w zamachu na gub. Franka pod Grodkowicami.

W 1944 r. został mianowany szefem sztabu Zgrupowania 6 DPAK.

Aresztowany 6 sierpnia 1944 r. zginął w obozie koncentracyjnym we Flossenburgu.


Wilczek Jan ps. „Karnik”

Ur. 12.XI.1911 r. w Krzysztoforzycach pow. Kraków. Wykształcenie średnie-rolnicze. Administrator majątków rolnych.

W dniu 1.IX.1940 r. wstąpił do ZO, a następnie do ZWZ. 1.III.1943 przeszedł do AK.

Od lipca 1944 r. odkomenderowany do SBP »Skała«. Obsługiwał skrzynkę kontaktową w Karniowie, następnie pełnił funkcję podoficera gospodarczego Batalionu. Brał udział w akcjach bojowych: pod Zaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką i Sadkami.

Po wojnie administrator gospodarstw rolnych PGR-ów.

Stopień wojskowy: sierżant.

Otrzymał odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami.


Wilkosz Tadeusz

Ur. 1921 r. w Krakowie. Maturę zdał w gimnazjum im. króla Jana Sobieskiego w Krakowie w 1939 r.

Od 1940 związany był z ZWZ-AK. W magazynach drogerii ojca przy ul. Karmelickiej w Krakowie przechowywał wraz z ojcem i bratem materiały minerskie i broń. Poprzez „Munia”- Zygmunta Nikiela obsługiwał Kedyw i Batalion »Skała«.

W 1944 wraz z ojcem zostali aresztowani i rozstrzelani.


Włodek Stefan ps. „Kot”

Ur. 13.VIII.1926 r. w Cichawie pow. Bochnia. Wykształcenie średnie-ukończył drugą gimnazjalną i szkołę zawodową elektrotechniczną.

Od 1942 r. w ZWZ-AK. W1943 r. ukończył kurs podchorążych. Pracował w małym sabotażu, kolportował prasę podziemną, uczestniczył w zdobywaniu broni.

W 1944 r. przeszedł do OP „Huragan”, a od lipca 1944 r. do SBP »Skała«. Brał udział w akcjach bojowych Baonu: pod Zaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką, Sadkami i Złotym Potokiem.

W oddziale został ranny w głowę.

W styczniu 1946 r. aresztowany w Krakowie. Zwolniony po amnestii. Następnie był ponownie aresztowany i uciekł z więzienia UB przy ul. Batorego w Krakowie. Wyjechał do Szczecina celem wydostania się na Zachód. Zginął rozszarpany przez minę 30 czerwca 1947 r.

Stopień wojskowy: plutonowy podchorąży.

Odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami i Krzyżem Partyzanckim.


Wojtusiak Zdzisław ps. „Łazik”

Ur. 6.V.1926 r. w Grodnie. Wykształcenie średnie - technik elektryk.

W 1944 r. w lipcu wstąpił do AK. Przysięgę odbierał „Powolny”- Ryszard Nuszkiewicz. Otrzymał przydział do 2 kompanii w SBP »Skała«. Brał udział we wszystkich akcjach Baonu - pod Zaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką, Sadkami i Złotym Potokiem. Po reorganizacji Baonu przebywał w oddziale do końca, tj. 17.1.1945 r.

Po 1945 r. ukończył szkołę średnią, równocześnie cały czas pracując w różnych instytucjach i na różnych stanowiskach.

Stopień wojskowy: plutonowy.

Został odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Partyzanckim.


Wójcicki Józef ps. „Kat”

Ur. 18.II.1922 r. w Jurczycach pow. Kraków. Wykształcenie podstawowe - stolarz.

W1943 r. wstąpił do AK. Przeszedł szkolenie wojskowe. Aresztowany przez Niemców uciekł, następnie wstąpił do SBP »Skała«. Brał udział we wszystkich akcjach Baonu pod Moczydłem, Zaryszynem, Krzeszówką, Sadkami i Złotym Potokiem. W Baonie przebywał aż do demobilizacji.

Po wojnie w 1947 r. został aresztowany przez UB za przynależność do Narodowej Organizacji Wojskowej.

Po amnestii został zwolniony. Pracował w swoim zawodzie.

Otrzymał Krzyż Partyzancki.


Wójcik Franciszek ps. „Dąb”, „Wolny”, „Wiarus”

Ur. 17.II.1904 r. w Łazarach. Wykształcenie średnie.

W1939 r. służył jako wachmistrz 21 pułku ułanów. Był zastępca, d-cy plutonu ckm. w Wołyńskiej Brygadzie Kawalerii w Armii „Łódź”, a potem w Samodzielnej Grupie Operacyjnej „Polesie", dowodzonej przez gen. Kleberga. Pod Kockiem został ranny, zabrany do szpitala w Nisku, potem do Krakowa.

Zwolniony w 1940 r. wstąpił do ZWZ-AK. Pełnił funkcję kuriera do inspektoratów płd-wsch, był d-cą grupy sabotażowo-dywersyjnej na Kraków, Skawinę, Borek Szlachecki. Brał udział w akcji „N". Prowadził kolportaż prasy propagandowej dla Niemców w urzędach, koszarach, pociągach i sklepach niemieckich. Prowadził szkolenie o broni na kursach wojskowych. W 1942 r. uczestniczył w akcji na mleczarnię w Czernichowie. Brał udział w kilkakrotnych wypadach w celu zdobycia broni i umundurowania, oraz w akcjach na transporty kolejowe. Z wielu miejsc zagrożonych usuwał kompromitujące materiały, amunicję i granaty. Uczestniczył w likwidacji zagrożonej drukarni na Woli Justowskiej.

W dniu 23 marca 1943 r. ranny w nogę w okolicy Przemyśla, przy obronie poczty kurierskiej.

W 1944 r. będąc w SBP »Skała«, brał udział we wszystkich akcjach: pod Zaryszynem, Moczydłem, Krzeszówką, Sadkami i Złotym Potokiem.

Po 1945 r. należał do WiN-u. Był więziony w Rawiczu, represjonowany aż do 1948 r. Miał trudności ze znalezieniem pracy, ciągle zwalniany, inwigilowany. Kary państwowe.

Pracował jako strażnik w PKP, PKS i w Inwalidzkiej Spółdzielni Pracy Poligraficzno-Papierniczej.

Wraz z rodziną, tj. żoną i trojgiem dzieci, powracającą z ZSRR znalazł się w skandalicznych warunkach mieszkaniowych, żyjąc w nich przez całe lata.

Przesiedział na UB 5,5 roku.

Stopień wojskowy: chorąży.

Przyznane odznaczenia: Krzyż Srebrny Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami.

Za pracę zawodową otrzymał liczne pochwały i dyplomy (pięć), Srebrną i Złotą Odznakę Honorową „Zasłużony dla Miasta Krakowa”.


Wykręt-Semilski Jerzy ps. „Garda”

Ur. 19.1.1922 r. w Krakowie. Wykształcenie wyższe - ekonomiczne.

Do AK wstąpił w lipcu 1943 r. w Krakowie. Był w III Pododcinku Kraków. Pracował w firmie budowlanej, która budowała baseny przeciwpożarowe i miała kontakt z Wojskowym Urzędem Budowlanym niemieckim. Stąd też wykradał plany obiektów wojskowych, leżących na terenie Krakowa. Przerysowywał je na kalce kreślarskiej i za pośrednictwem „Janosika”- Leszka Rościszewskiego przekazywał do dowództwa.

Następnie został odkomenderowany do SBP »Skała«. Brał udział we wszystkich akcjach Baonu, w tym również pod Złotym Potokiem. W oddzielę przebywał do końca.

Po wojnie zdał maturę w Krakowie i studiował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracował w Archiwum Filmowym na stanowisku kierownika Działu Rozpowszechniania. Pisywał w tygodniku „Film” recenzje z polskich filmów przedwojennych, jak również w tygodniku „Ekran”, artykuły o sławnych filmach, oraz do tygodnika „Myśl Polska” na tematy filmowe. W 1987 r. wydał książkę pt. „Owoc Zakazany”, mówiącą o sytuacji kinowej i repertuarowej w okresie okupacji.

Stopień wojskowy: kapral z cenzusem.

Otrzymane odznaczenia: Krzyż Armii Krajowej, Medal Wojska Polskiego, Krzyż Partyzancki, Odznaka Grunwaldzka, Medal Zwycięstwa i Wolności, Srebrny i Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Złoty Krzyż Zasługi.


Skocz do: Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi