Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi

Wodnicki Jan


Z Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

Uwaga: Materiały źródłowe są dopiero zbierane.
Patrz ponadto: Wodniccy.
Źródła[1]Jan Wodnicki ps. „Kowal” działał w konspiracji od początku wojny, podlegając organizacyjnie Józefowi Basterowi ps. „Rak”. [Brakuje informacji kiedy i jak został zaprzysiężony, chociaż prawdopodobnie było to jeszcze w ramach Organizacji Orła Białego.]

Przez cały okres okupacji prowadził lokal konspiracyjny w domu rodzinnym (kuźni) w Bronowicach Małych przy ul. Na Błonie 25. Lokal ten służył jako przejściowe kwatery dla żołnierzy oddziałów specjalnych i dla osób i żołnierzy zagrożonych, a także jako magazyn broni i materiałów dywersyjnych. W opublikowanych opracowaniach dotyczących udziału żołnierzy Parasola w zamachu na Wilhelma Koppego w lipcu 1944 roku, wielokrotnie pojawia się ten adres i nazwisko.

Kierował działaniami swoich synów Zdzisława ps. „Cichy” oraz Włodzimierza ps. „Chytry”[2], którzy byli żołnierzami patrolu sabotażowo-dywersyjnego i patroli specjalnych oraz kurierami przewożącymi broń i materiały sabotażowe własną furmanką[3].


Przypisy:

  1. Informacja na podstawie kopii oświadczeń Józefa Bastera dotyczących Włodzimierza i Zdzisława Wodnickich (blankiet zbowidowskiego Oświadczenia świadka).
  2. W konspiracji uczestniczyło także jego rodzeństwo: brat Józef oraz siostry Kunegunda Basterowa i Maria Rupowa oraz dalsza rodzina.
  3. W opublikowanym w Internecie kalendarium krakowskiej straży pożarnej znajduje się wzmianka o tym, że 30.01.1941 na skutek znacznego oblodzenia ulic Krakowa na torach tramwajowych na ul. Basztowej na wysokości Barbakanu upadł koń Jana Wodnickiego z Bronowic. Strażacy podnieśli zwierzę i odblokowali ruch .

Skocz do: Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi