Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi

Zbigniew Baster


Z Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

Uwaga: Materiały źródłowe są dopiero zbierane.
Patrz ponadto: Basterowie.


Notka

29.10.1919 - 22.08.1998

Uczestnik kampanii wrześniowej. Po powrocie do Krakowa włączył się razem z całą rodziną w działalność konspiracyjną, prowadząc wiosny 1940 magazyn materiałów dywersyjnych i utrzymując punkty kontaktowe i łączności w Związku Odwetu ZWZ i Kedywie AK. Gdy w czerwcu 1940 aresztowano jego rodziców i braci, uniknął go, a w ciągu kilku tygodni doprowadził do wykupienia prawie wszystkich z Montelupich. Aresztowany 2.02.1943 wraz z ojcem, po półrocznym śledztwie wywieziony do karnej kompanii KL Auschwitz, a później do obozu koncentracyjnego w Mathausen Guzen z wyrokiem śmierci. Przeżył i w 1945 roku wrócił do Krakowa. W Krakowie został podstępnie, bez jakiegokolwiek procesu uwięziony i przez pół roku w tajemnicy przetrzymywany w areszcie UB przy placu Wolności.


Skocz do: Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi