Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi

Wodnicki Zdzisław


Z Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

Uwaga: Materiały źródłowe są dopiero zbierane.
Patrz ponadto: Wodniccy.
Żródła[1]


Zdzisław Wodnicki s. Jana i Jadwigi ur. 8.12.1923 w Krakowie.

Zaprzysiężony w październiku 1940 roku jako żołnierz patrolu sabotażowo-dywersyjnego oraz patroli specjalnych. Ps. „Cichy”. Był aktywnym konspiratorem do końca wojny.

Organizacyjnie, wraz z ojcem Janem ps. „Kowal” oraz bratem Włodzimierzem ps. „Chytry” podlegał Józefowi Basterowi ps. „Rak”[2] .

Jako żołnierz patrolu sabotażowo-dywersyjnego, a zarazem pracownik kolejowy, obznajomiony z organizacją pracy poszczególnych stacji oraz miejscami postoju pociągów towarowych brał udział w niszczeniu taboru i transportów kolejowych, także kierując zakładaniem ładunków zapalających (świec) i zasypywaniem osi wagonów piaskiem.

Jako łącznik przenosił meldunki i dokumenty, a także przewoził furmanką broń i materiały sabotażowe między konspiracyjnymi magazynami i bezpośrednio do oddziałów partyzanckich.

Równocześnie uczestniczył w ubezpieczaniu lokalu konspiracyjnego utrzymywanego przez cały okres okupacji w domu rodzinnym w Bronowicach Małych przy ul. Na Błonie 25. Lokal ten służył jako przejściowe kwatery dla żołnierzy oddziałów specjalnych oraz dla osób i żołnierzy zagrożonych, a także jako magazyn broni i materiałów dywersyjnych.

Przypisy:

  1. Informacja na podstawie kopii oświadczenia Józefa Bastera (blankiet zbowidowskiego Oświadczenia świadka).
  2. Józef Baster był jego bratem ciotecznym.

Skocz do: Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi