Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi

Wodniccy


Z Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

Uwaga: Materiały źródłowe są dopiero zbierane.
Patrz ponadto: Basterowie.

Informacja o rodzinie Wodnickich

W pracę konspiracyjną podczas okupacji była włączona nie tylko sama rodzina Basterów, ale w dużym stopniu rodzina Wodnickich – rodzeństwo Kunegundy Basterowej. W opisach zamachu na Koppego występuje jej brat Jan Wodnicki ps. Kowal, który wraz z synami Włodzimierzem ps. Chytry i Zdzisławem ps. Cichy działali w konspiracji od jesieni 1939 roku, a dla żołnierzy Parasola przygotowali melinę. Zaangażowany w konspirację był także jej drugi brat Józef, który wraz z żoną Marią z Wernerów prowadził punkt kontaktowy i melinę przy ulicy Sobieskiego 1, a jego synowie byli w Szarych Szeregach. Także siostra Maria opiekowała się lokalem sztabowym Związku Odwetu przy ulicy Pędzichów 5. Również inni powinowaci jak prof. Stefan Ziobrowski oraz jego żona Jadwiga prowadzący działalność konspiracyjną w majątku w Borku Fałęckim i ich córka Halina Ziobrowska (Ryblewska) ps. Oczko. Jako czternastolatka została zaprzysiężona siostrzenica Marii Wodnickiej Barbara Ciaputówna (Sobańska) ps. Basia. Zostali oni wciągnięci najpierw do patrolu dywersyjnego Organizacji Orła Białego, a następnie do sieci łączności i zaopatrzenia, punktów kontaktowych i „melin” Związku Odwetu i Kedywu organizowanej na terenie okręgu krakowskiego przez Józefa Bastera „Raka”.


Skocz do: Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi